Admin User paveikslėlis
STEM licėjuje
Admin User - Pirmadienis, 2016 vasario 22, 18:11
 

Kas yra STEM?

STEM tai populiarus angliškų tiksliųjų, gamtos, technologijos, inžinerijos ir matematikos dalykų pavadinimų trumpinys (Science, Technology, Engineering and Math education). Kartais galima pamatyti ir kitą santrupą STE(A)M, kurioje A raidę atitinka menai (Arts).

STEM ugdymas mokykloje

STEM ugdymas dažniausiai suprantamas kaip tarpdalykinis, integruotas mokymas(is), grindžiamas į mokinį orientuota pedagogine sistema, todėl pabrėžiamas aktyvaus mokymosi metodų taikymas, ypač probleminis, tyrinėjimu grindžiamas mokymas(is), mokinio savarankiškas mokymasis ir mokytojo kaip pagalbininko, konsultanto vaidmuo.

STEM Vilniaus licėjuje

  Licėjus įkurtas 1990 metais. Lietuvoje tai buvo idėjų kėlimo ir jų realizavimo metai. Galima sakyti, kad Atgimimas Lietuvoje ir prasidėjo švietimo reformos idėjomis. Širvintų gatvėje 82 numeriu pažymėtame pastate tuo metu buvo Lenino rajono gamybinio mokymo kombinatas.  Kilo idėja apie visiškai naujo tipo mokyklą, tokią, kokios dar nebuvo: mokyklą mokiniams, kurie būtų linkę studijuoti tiksliuosius ir gamtos mokslus. Pastate buvo nemažai įrengtų technikos kabinetų, kurie galėjo praversti mokant fizikos, chemijos, darant laboratorinius darbus. Patalpose buvo kelios kompiuterių klasės, kas taip pat nebuvo įprasta to laikmečio mokykloms.

  Net pradinis licėjaus pavadinimas atspindėjo pakraipą į dabar vadinamus STEM mokslus. Jis skambėjo taip - Vilniaus tiksliųjų, gamtos ir technikos mokslų licėjus. Tad istoriškai čia rinkosi daug vaikų norinčių giliai išmanyti šiuos dalykus. Tačiau laikui bėgant mokyklos profilis keitėsi ir 2004 m. Vilniaus miesto savivaldybės taryba, atsižvelgdama į mokyklos prašymą ir Valstybines lietuvių kalbos komisijos bei Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos pritarimą, nusprendė Vilniaus tiksliųjų, gamtos ir technikos mokslų licėjų pavadinti Vilniaus licėjumi.

 Nors pavadinimas pasikeitė bet tradicijos turėti sustiprintą tiksliųjų, gamtos mokymą išliko. Tą rodo tiek aukšti valstybinių brandos egzaminų rezultatai, tiek mokinių, pasirenkančių šių krypčių studijas po licėjaus, skaičius. Mokinių polinkius į STEM dalykus atspindi ir dalyvių bei nugalėtojų įvairiose dalykinėse olimpiadose skaičiai.

 

Žodžių: 330