Svetainė pasiekiama adresu http://stem.licejus.lt

Vilniaus licėjus dalyvavo MARCH projekte

Bronius Skūpas -

Vilniaus licėjuje buvo susibūrusi grupė mokinių ir mokytojų, kuri išbandė MARCH projektus.

Buvo pasirinktas gerosios praktikos pavyzdys "Tvarūs miestai".

Skelbiame mūsų nuveiktos veiklos pristatymą ir aprašą. Žemiau pateiktas nuotraukų albumas.

MARCH 2016

Žodžių: 30

Išmanioji diena 2016

Bronius Skūpas -

„Išmanioji diena“ yra nemokamas internete vyksiantis konkursas, kurio metu moksleiviai atliks užduotis, susijusias su šešiais dalykais - biologija, chemija, ekonomika, fizika, informatika bei matematika. Konkurse pateikiamoms užduotims neprireiks nei olimpiadinės patirties, nei specialaus pasiruošimo - tam visiškai pakaks bendrojo išsilavinimo bei mokykloje įgytų žinių - todėl dalyvauti gali kiekvienas 9-12 klasių moksleivis!

http://ismaniojidiena.lt

9-10kl. - kovo 30, 11-12kl. - kovo 31 dieną. Prisijungti prie testo bus galima 9-15 val.

Dalyviams užduodama 120 klausimų (po 20 iš 6 dalykų: biologijos, chemijos, ekonomikos, fizikos, informatikos, matematikos), testui skiriama 120 min.

Žodžių: 85

STEM licėjuje

Admin User -

Kas yra STEM?

STEM tai populiarus angliškų tiksliųjų, gamtos, technologijos, inžinerijos ir matematikos dalykų pavadinimų trumpinys (Science, Technology, Engineering and Math education). Kartais galima pamatyti ir kitą santrupą STE(A)M, kurioje A raidę atitinka menai (Arts).

STEM ugdymas mokykloje

STEM ugdymas dažniausiai suprantamas kaip tarpdalykinis, integruotas mokymas(is), grindžiamas į mokinį orientuota pedagogine sistema, todėl pabrėžiamas aktyvaus mokymosi metodų taikymas, ypač probleminis, tyrinėjimu grindžiamas mokymas(is), mokinio savarankiškas mokymasis ir mokytojo kaip pagalbininko, konsultanto vaidmuo.

STEM Vilniaus licėjuje

  Licėjus įkurtas 1990 metais. Lietuvoje tai buvo idėjų kėlimo ir jų realizavimo metai. Galima sakyti, kad Atgimimas Lietuvoje ir prasidėjo švietimo reformos idėjomis. Širvintų gatvėje 82 numeriu pažymėtame pastate tuo metu buvo Lenino rajono gamybinio mokymo kombinatas.  Kilo idėja apie visiškai naujo tipo mokyklą, tokią, kokios dar nebuvo: mokyklą mokiniams, kurie būtų linkę studijuoti tiksliuosius ir gamtos mokslus. Pastate buvo nemažai įrengtų technikos kabinetų, kurie galėjo praversti mokant fizikos, chemijos, darant laboratorinius darbus. Patalpose buvo kelios kompiuterių klasės, kas taip pat nebuvo įprasta to laikmečio mokykloms.

  Net pradinis licėjaus pavadinimas atspindėjo pakraipą į dabar vadinamus STEM mokslus. Jis skambėjo taip - Vilniaus tiksliųjų, gamtos ir technikos mokslų licėjus. Tad istoriškai čia rinkosi daug vaikų norinčių giliai išmanyti šiuos dalykus. Tačiau laikui bėgant mokyklos profilis keitėsi ir 2004 m. Vilniaus miesto savivaldybės taryba, atsižvelgdama į mokyklos prašymą ir Valstybines lietuvių kalbos komisijos bei Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos pritarimą, nusprendė Vilniaus tiksliųjų, gamtos ir technikos mokslų licėjų pavadinti Vilniaus licėjumi.

 Nors pavadinimas pasikeitė bet tradicijos turėti sustiprintą tiksliųjų, gamtos mokymą išliko. Tą rodo tiek aukšti valstybinių brandos egzaminų rezultatai, tiek mokinių, pasirenkančių šių krypčių studijas po licėjaus, skaičius. Mokinių polinkius į STEM dalykus atspindi ir dalyvių bei nugalėtojų įvairiose dalykinėse olimpiadose skaičiai.

 

Žodžių: 280

Nuorodos Internete apie STEM

Admin User -

 

Žodžių: 55